Home

Japan Chess National Championship 2018

Japan championshipJapan Chess National Championship was held from 29 April to 5 May in Tokyo.
45 players took part in the event.
Before the last round 2 players had 9 out of 10. IM Shinya Kojima drew his game, while CM Tu Thanh Tran won against Ryo Shiomi and won the event with 10 points out of 11. Mirai Aoshima is third with 9 points.

final standings Japan Chess National Championship 2018

1 Tran Thanh Tu 10
2 Kojima Shinya 9,5
3 Aoshima Mirai 9
4 Higashino Tetsuo 7
5 Yamada Kohei 7
6 Scott Tyler 7
7 Otawa Yuto 6,5
8 Matsuo Tomohiko 6,5
9 Kobayashi Atsuhiko 6,5
10 Manabe Hiroshi 6,5
11 Nakamura Naohiro 6,5
12 Shiomi Ryo 6
13 Furuya Masahiro 6
14 Suzuki Masateru 6
15 Katsuta Yuki 6
16 Hiebert Kenji 6
17 Noguchi Koji 6
18 Asaka Samuel 6
19 Osaka Takuma 6
20 Higashishiba Teruomi 6
21 Nakahara Kan 6
22 Shinoda Taro 5,5
23 Matsumoto Yoshitaro 5,5
24 Matsuyama Koya 5,5
25 Tanaka Hiroto 5,5
26 Sugimoto Koichi 5
27 Nagai Toshiyuki 5
28 Clark Domenic 5
29 Endo Haruto 5
30 Kitamura Masashi 5
31 Nishino Tatsuya 5
32 Kimura Ryota 5
33 Drakakis Athanasios 5
34 Hamane Kenichi 5
35 Sakai Azumi 4,5
36 Kojima Natsumi 4,5
37 Tomii Yoshikatsu 4,5
38 Fukuda Toyoaki 4
39 Aoki Yasuhiro 4
40 Kanda Daigo 4
41 Yasuno Naoki 4
42 Shibata Misaki 3,5
43 Ueyoko Hiroshi 3,5
44 Nishioka Masanari 2,5
45 Takeno Yuki 1,5